Български (България)English (United Kingdom)

 

 

За нас

Църквата  е регистрирана по Закона за Вероизповеданията в Софийски Градски Съд като Вероизповедание с наименование Християнска Църква “Ел Шадай”. Основател и Главен Пастор е Красимир Партовски.

 

ЕЛ  ШАДАЙ: Често пъти хората ме питат: Защо църквата ви се казва ”Ел Шадай” и какво означава това? Ако изследваме Библията ще видим, че Бог има много имена, с които Той се открива пред хората и всяко едно от тези имена ни показва страна от Неговата същност и характер....

Красимир Партовски, започва още 17 годишен, да проповядва  Божието Слово. Той е основател и пастор на църква “Вакарел” от 1993г. Основател е и на още четири други църкви в България. Пътува и проповядва в цяла България, Румъния, Гърция и Турция.

 

През 2000 г. сключва брак с дългогодишната си приятелка Мария (Габи).2002 г. се ражда тяхната дъщеря Ерика.

 

През Май 2006 г. Красимир Партовски е ръкоположен за апостол от Доктор  Джон Полис.

 

Църква “Ел Шадай” е пълноправен член на Международното Служение за Съживление (Revival  Fellowship International) с Апостол Доктор Джон Полис.

 

Нашето Видение е : "Да достигнем изгубените и да научим хората кои са те в Христос, какво имат и какво могат".

 

 

 

 

В КАКВО ВЯРВАМЕ?

 • Вярваме в Старозаветното и Новозаветно Писание като Боговдъхновено Божие Слово, което ни представя пълното откровение за Божията воля относно изкуплението на човечеството и което представлява божественото и единствено ръководство за християнската вяра и практика (живот) (II Тим. 3:16; II Пет. 1:21).
 • Вярваме в триединния Бог (Троицата), изявен в три Личности: Отец, Синът и Святият Дух (Мат. 3:16-17).
 • Вярваме, че човекът е създаден по Божия образ, но поради грехопадението на Адам грехът е влязъл в света (Римл. 5:12; Римл. 3:23).
 • Вярваме, че спасението е възможно чрез изкупителното дело на Исус Христос на кръста и че ние се спасяваме по благодат чрез вяра (Йоан 3:16, Еф. 2:19-22).
 • Вярваме, че истинската Църква е Тялото Христово, чиято глава е Сам Господ Исус. Тя се състои от всички истински вярващи, които са новородени (Кол. 1:18; Еф. 2:19-22).
 • Вярваме, че Бог призовава мъже и жени, които да служат в петкратното служение и дарява със специални дабри и таланти призования, съответстващи на даденото служение. При никакви обстоятелства човек не може да бъде отделен за дадено служение, ако призоваването му не е явно, доказано и потвърдено от презвитер (Еф. 4:8-13)
 • Вярваме, че водното кръщение се извършва с потапяне във вода и е категорична заповед на Господ към всички вярващи. Това тайнство символизира отъждествяването ни с Христос в Неговата смърт, погребение и възкресение (Мат. 29:19; Римл. 6:4; Кол. 2:12).
 • Вярваме, че кръщението със Святия Дух е дар от Бога; на разположение на всички вярващи. Кръщението със Святия Дух е второто обещание на благодатта след спасението, първоначален знак, за което е говоренето на други езици, според както Духът дава способност  (Йоан 14:16-17; Деян. 1:8; 2:4).
 • Вярваме, че освещението е продължителен процес и действие на благодатта в живота на вярващия от момента на новорождението и завършващ при пришествието на Господ Исус (II Кор. 3:18; II Пет. 3:18; I Сол. 5:23; Евр. 12:14).
 • Вярваме в тайнството на Господната вечеря. Божието присъствие и сила са изявени истински в нея. Ние не вярваме в догмите за преосъществяването и съосъществяването, но вярваме, че Господ е във Вечерята като истинска Личност, приемана от вярващите (I Кор. 11:27).
 • Вярваме, че изцерението е изцелителен аспект на изкуплението и може да бъде прието с вяра в изкупителното дело на Исус (Деян. 10:38; I Пет. 2:24).
 • Вярваме във възкресението на праведните при Второто пришествие. Също така вярваме, че умрелите в Христос се намират в Божието присъствие до възкресението (I Сол. 4:16-17; I Кор. 5:8).
 • Вярваме във видимото завръщане на Христос и буквалното (действителното) грабване на Църквата да посрещне Господ във въздуха. 
 • Вярваме, че всеки, който умре без Христос, е безнадеждно и завинаги изгубен, осъден на ада, без възможност за покаяние впоследствие (Евр. 9:27; Откр. 19:20).
 • Вярваме в даването на десятък, като приемаме, че той е съществувал преди Закона, по време на Закона и след Закона. Сам Господ Исус го препоръча. Авторът на Посланието към евреите го утвърждава като новозаветна практика. Десятъкът е свидетелство за личното ни посвещение към Господ и отражение на нашия завет с Него (Бит. 14:18-20; Мал. 3:10; Мат. 23:23; Евр. 7:8).
 • Обновени вярващи - д-р Джон Полис
 • Божията пълнота - д-р Джон Полис
 • Божията воля за теб е съвършено здраве - д-р Джон Полис
 • Първият ни албум с хваление и поклонение!
 • Стикер "Исус Христос е Господ на България!"
Заповядайте в ХЦ "Ел Шадай"- гр. София всяка неделя от 17 ч. в конферентната зала на хотел "Кибелла" (на 150 м. от хотел "Плиска")! Очакваме Ви!
Телефон за контакти: (+359) 895 48 94 65 E-mail: el_shaddai@abv.bg